Dünyadaki en akıllı kişi olmayabilirsiniz. Büyük bir ihtimalle en hızlısı da değilsiniz. En zengini olmadığınız da aşikar… Neyse ki bunlar çok iyi bir kariyerinizin olmasına engel değil!

İster terfi almak için çalışıyor olun ister hayalinizdeki mesleği yapmak için… 2019 yılı hedefleriniz, kariyerinizi mutlaka kapsamalıdır!

Peki, kariyer nedir? Ne değildir?

Kariyer, seçilen bir iş alanında ilerlemek anlamına gelir. Daha fazla sorumluluk üstlenmeyi gerektirir. Bunun yanında da daha fazla statü, güç ve saygınlık kazandırır.

Sadece dikey anlamda yukarı tırmanma anlamına gelmez. Yatay olarak kişinin hoşnut olabileceği çalışma alanlarına yönelmesini de kapsamaktadır.

Dolayısıyla kariyer, bireyin yaşamı boyunca işle ilgili görev aldığı tüm pozisyonları içine alır. Deneyimlediği işe ilişkin görevler, roller, faaliyetler ve tecrübeler dizisi olarak da tanımlanmaktadır.

Daha iyi anlaşılabilmesi için aşağıdaki noktaların göz önünde bulundurulması gerekmektedir:

  • Kariyer kavramı ile başarı veya başarısızlık, hızlı veya yavaş ilerleme kastedilmemektedir.
  • Kariyer değerlendirmesinde mevcut bir standart bulunmamaktadır. Herkes farklı şekilde ve alanlarda kariyer ağı oluşturabilir.
  • Örgütsel kariyer uygulamaları bireyi bulunduğu bünyenin süreçleri içerisinde ele alır. Bu süreci etkin bir şekilde yönetecek kişinin de yine bireyin kendisinin olduğu söylenebilir.
  • Kariyerin öznel ve nesnel olmak üzere iki ayrı yönü vardır.

-Öznel kariyer: Bireyin değer, tutum ve motivasyonunda oluşan değişiklikler olarak tanımlanır.

-Nesnel kariyer: Bireyin gözlemlenebilen seçimleri ve faaliyetleridir.

Bu nedenle kariyerin doğru bir şekilde değerlendirilebilmesi için her iki yönünün göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

  • Kariyer, bireyin işle ilgili deneyimlerinden oluşan bir süreçtir. Dolayısıyla belli bir zaman içerisinde yapılan her türlü çalışma –ücret karşılığı olan ya da olmayan- bireye kariyer sağlamaktadır. (gönüllü yapılan işler, ev işleri, politik faaliyetler, okul işleri vb.)
  • Son dönemlerde profesyonellik ve mesleğe bağlılığı vurgulayan bir kariyer anlayışı gelişmektedir. Bu anlayışa göre nitelikli çalışanların şirketler arası geçişleri kolaylaşmaktadır.
  • Kariyer, sadece şirketin çalışanlarına sunduğu kariyer yolu olmaktan çıkmıştır. Kişinin kendini geliştirip istihdam edilebilirliğini artırması olarak yeniden tanımlanmaktadır. Bu nedenle bireyin şirketi aşan bir bilgi ve beceri birikimine sahip olması önemli bir gerekliliktir.

Bu nedenle kariyer başarısı, bireyin belirli bir şirket ya da meslekteki gelişimini ifade etmez. Tüm yaşamı içerisindeki gelişimini ifade eder.

Kariyerinizi geliştirirken yanınıza alabileceğiniz değerli notlar:     

‘’Bugün çıktığımız her basamak, yarınki hayatımızın temelidir.’’ Wilhelm Reich    

‘’Zor bir iş, zamanında yapmamız gerekip de yapmadığımız kolay şeylerin birikmesiyle oluşur.’’ Henry Ford

‘’Taşı delen suyun gücü değil, damlaların sürekliliğidir.’’ Latin Atasözü

‘’Başarılı insanların hayatlarını incelediğinizde şunu keşfedeceksiniz; sıradan bir insanın öne sürdüğü tüm bahaneler başarılı insanlar tarafından da ileri sürülebilecekken sürülmemiştir.’’ David J. Schwartz

‘’Mücadelesiz bir tutku yok denecek kadar azdır.’’ Albert Camus

‘’Zayıf insanlar fırsatları beklerler. Güçlü insanlar ise fırsatları kendileri yaratırlar.’’ Og Mandino

‘’Zorlukları aşmanın tek yolu, yeni girişimlerde bulunmaktır.’’ Goethe

‘’Çok hızlı değişen bu dünyada, risk almadığınız takdirde başarısız olacağınız garantidir.’’ Mark Zuckerberg

‘’Bir şeyi gerçekten yapmak isteyen bir yol bulur; istemeyen mazeret bulur. ‘’ E. C. McKenzie

‘’Diğerleri uyurken siz çabalayın; diğerleri kaytarırken siz çalışın; diğerleri eğlenirken siz hazırlanın ve diğerleri dilekte bulunurken siz hayal edin.’’ William Arthur Ward

Kaynaklar

Robert L. Mathis ve John H. Jackson, Human Resource Management, West Publishing Co., New York, 1997, s. 327.

John Arnold, Managing Careers Into the 21st Century, Paul Chapman Publishing Ltd., London, 1997, s. 16.

Douglas T. Hall, Careers In and Out of Organizations, Sage Publications Inc., Thousand Oaks, 2002. ss. 11-12.

Michael B. Arthur, Douglas T. Hall ve Barbara S. Lawrence, Handbook of Career Theory, Cambridge University Press, New York, 1989 (Handbook), s. 8.