Benim bütün ilgim gelecektir, çünkü hayatımın geri kalanını orada geçireceğim.